Moosa Welfare Trust international
  MWT Student Result 2010
 


Moosa Welfare Trust skills courses Result session feb 2010

 

Detail Result of How 2 Teach

Syed raza abbas zaidi               72+40

Shaisata ali                               69+43

Shazia fatima                            68+40

Saba akhtar                              62+25 

Rabab zaidi                               59+35

Shagufta naz                             56+48

Khalid jameel                             56+38

Masooma                                  55+47

Ainee zaidi                                50+40

PerveeN                                    46+38
M.ibrahim                                  45+35


 

Shaista Fatima                          43+40

Shaida Fatima                           43+40

Nasreen fatime                           40+40

Sulman sulah                             36+40
Fazila                                        42+35
Syeda nosheen zehra                 40+35

M.zeeshan hasnain                     00+00

Tabaussum                                00+00

Zeshn ali                                    00+00

Wajid                                         00+00

 

 1. Ain Nul Zehra 001/GM10 79 /100 First

 2. Shaista Ali 008/GM10        79/100 First

 3. Hunaiza Nabi 160/GM10    77/100 2nd

 4. khadim hussain 0141/BC10 75/100 3rd

 5. imran hussain  015/GM10    69/100 Pas
 6. Aisha Noor 012/GM10         69/100Pas
 7. S.kashayn 019/GM/10          68/100 Pas
 8. SM mOOSA  018/GM10      66/100 Pas
 9. S.Sharukh 171/GM 10          65/100 Pas
 10. Muzahir Ali 017/GM 10        62/100 Pas
 11. Imdad Ali 004/GM/10           62/100 Pas
 12. S.Wajhat ali 006GM10         62/100Pas
 13. Hadi Hussain 003/GM10      60/100Pas
 14. S.Asad raza zaidi 133/GM10 60/100 Pas
 15. M.Ibrahim 163/GM10           60/100 Pas
 16. Nabeel Raza 156/GM10        60/100 Pas
 17. Manzoor Hiader 014GM10   60/100Pas
 18. S.Asif Ali 010Gm10                60/100pas
 19. Wali Mohammad 011Gm10   60/100pass
 20. S.asad abbas                           40/100Fail
 21. Imran Malik 021GM10          60/100pas
 22. Raza Abidi                               00 fail
 23. gulfam                                      00 fail
 24. aysha                                       00 faail
 25. asif ali                                      00 fail
 26. shazia                                       00 fail 
 27. qasim ali                                   00 fail
 28. jehangir                                    00fail
 29. ali                                             00 fail 
 30. mustafa                                    00 fail 
 31. farhan raza                               10 fail 
 32. yaseen                                       30fail 

 Office Communication

 1. S.NAJMUL HUSSAIN                   70/100
 2. KHADIM HUSSAIN   0141BC/10 66/100
 3. ARSALA ALI 021BC/10                66/100
 4. QURATUL AIN  022BC/100         66/100
 5. IMRAM HUSSAIN                        60/100
 6. RAZA ABIDI                                  10/100
 7. GULFAM                                        00/100
 8. FARHAN ALI                                 00/100
 9. MUHIB ALI                                    00/100
 10. WASEEM                                        00/100
 11. HUSSAIN                                       00/100

 HUMAN RESOUCE MANAGMENT

 1. Syed Najmul Hasan  0140/hr/10      80/100 FIRST
 2. Jaffar Rizvi                                       69/100
 3. asad abbas                                       66/100
 4. nabeel                                             60/100
 5. salman sulah                                   60/100
 6. kumail badamni                              45/100
 7. hassan heamni                                 00
 8. hassan rizvi                                       00
 9. sajjad                                                00

German Language

 1. Tasawaar                           67/100
 2. faizan bari khan                 62/100
 3. jawaid                                  60/100
 4. azahar                                  00/100
 5. Mesam abbas                    00/100 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=